Χρονολογικός Πίνακας   Εγγραφές_ανά_σελίδα     

Χρονολογικός Πίνακας   Ματθαίος   Μάρκος   Λουκάς   Ιωάννης   Όλοι  
Ο σκοπός για τον οποίον ο Λουκάς γράφει το Ευαγγέλιο      1:1-4    >> 
Πρόλογος του Ιωάννη: Ο Λόγος έγεινε σάρκα        1:1-18  >> 
Το γεννεαλογικό δένδρο του Ιησού μέσω της Μαρίας και του Ιωσήφ  1:1-17    3:23-38    >> 
Η προαγγελία της γέννησης του Ιωάννη από τον Ζαχαρία      1:5-25    >> 
Ο ευαγγελισμός της Μαρίας      1:26-38    >> 
Η επίσκεψη της Μαρίας στην Ελισάβετ και ο ύμνος της Ελισάβετ      1:39-45    >> 
Ο ύμνος της Μαρίας      1:46-56    >> 
Η γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο προφητικός ύμνος του Ζαχαρία      1:57-80    >> 
Ο άγγελος εμφανίζεται στον Ιωσήφ  1:18-25        >> 
Η γέννηση του Ιησού      2:1-7    >> 
Η δοξολογία των αγγέλων και η προσκύνηση των βοσκών      2:8-20    >> 
Η περιτομή του Ιησού      2:21-21    >> 
Η αφιέρωση του Ιησού στο ναό, Συμεών και Άννα      2:22-38    >> 
Η επίσκεψη των μάγων  2:1-12        >> 
Η φυγή στην Αίγυπτο, η σφαγή των νηπίων στην Βηθλεέμ  2:13-18        >> 
Η επιστροφή στη Ναζαρέτ  2:23-23    2:39-39    >> 
Ο Ιησούς δωδεκαετής στο ναό      2:41-50    >> 
Η ανάπτυξη του Ιησού μέχρι την ενηλικίωσή του      2:51-52    >> 
Το κήρυγμα και το βάπτισμα του Ιωάννη  3:1-6  1:4-6  3:3-3  1:25-28  >> 
Το μήνυμα του Ιωάννη προς τους Φαρισσαίους, τα πλήθη και τους στρατιώτες  3:7-7    3:7-14    >> 
   1 of 9  >> >|