Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:5  και ανοιξας το στομα αυτου εδιδασκεν αυτους λεγων  5:2-5    6:20-20   
  μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων  5:2-5    6:20-20   
  μακαριοι οι πενθουντες οτι αυτοι παρακληθησονται  5:2-5    6:20-20   
  μακαριοι οι πραεις οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην  5:2-5    6:20-20   
Λουκάς:6  20  και αυτος επαρας τους οφθαλμους αυτου εις τους μαθητας αυτου ελεγεν μακαριοι οι πτωχοι οτι υμετερα εστιν η βασιλεια του θεου  5:2-5    6:20-20