Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:5  48  εσεσθε ουν υμεις τελειοι ως ο πατηρ υμων ο ουρανιος τελειος εστιν  5:48-48    6:36-36   
Λουκάς:6  36  γινεσθε οικτιρμονες καθως [και] ο πατηρ υμων οικτιρμων εστιν  5:48-48    6:36-36