Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:21  πορευθεντες δε οι μαθηται και ποιησαντες καθως συνεταξεν αυτοις ο ιησους  21:6-6  11:4-4  19:32-32   
Μάρκος:11  και απηλθον και ευρον πωλον δεδεμενον προς θυραν εξω επι του αμφοδου και λυουσιν αυτον  21:6-6  11:4-4  19:32-32   
Λουκάς:19  32  απελθοντες δε οι απεσταλμενοι ευρον καθως ειπεν αυτοις  21:6-6  11:4-4  19:32-32