Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:21  ηγαγον την ονον και τον πωλον και επεθηκαν επ αυτων τα ιματια και επεκαθισεν επανω αυτων  21:7-7  11:7-7  19:35-35  12:14-14 
Μάρκος:11  και φερουσιν τον πωλον προς τον ιησουν και επιβαλλουσιν αυτω τα ιματια αυτων και εκαθισεν επ αυτον  21:7-7  11:7-7  19:35-35  12:14-14 
Λουκάς:19  35  και ηγαγον αυτον προς τον ιησουν και επιριψαντες αυτων τα ιματια επι τον πωλον επεβιβασαν τον ιησουν  21:7-7  11:7-7  19:35-35  12:14-14 
Ιωάννης:12  14  ευρων δε ο ιησους οναριον εκαθισεν επ αυτο καθως εστιν γεγραμμενον  21:7-7  11:7-7  19:35-35  12:14-14