Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:21  ο δε πλειστος οχλος εστρωσαν εαυτων τα ιματια εν τη οδω αλλοι δε εκοπτον κλαδους απο των δενδρων και εστρωννυον εν τη οδω  21:8-8  11:8-8  19:36-36   
Μάρκος:11  και πολλοι τα ιματια αυτων εστρωσαν εις την οδον αλλοι δε στιβαδας κοψαντες εκ των αγρων  21:8-8  11:8-8  19:36-36   
Λουκάς:19  36  πορευομενου δε αυτου υπεστρωννυον τα ιματια αυτων εν τη οδω  21:8-8  11:8-8  19:36-36