Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:21  18  πρωι δε επαναγων εις την πολιν επεινασεν  21:18-18  11:12-12     
Μάρκος:11  12  και τη επαυριον εξελθοντων αυτων απο βηθανιας επεινασεν  21:18-18  11:12-12