Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:21  24  αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις ερωτησω υμας καγω λογον ενα ον εαν ειπητε μοι καγω υμιν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω  21:24-24  11:29-29  20:3-3   
Μάρκος:11  29  ο δε ιησους ειπεν αυτοις επερωτησω υμας ενα λογον και αποκριθητε μοι και ερω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω  21:24-24  11:29-29  20:3-3   
Λουκάς:20  αποκριθεις δε ειπεν προς αυτους ερωτησω υμας καγω λογον και ειπατε μοι  21:24-24  11:29-29  20:3-3