Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:21  36  παλιν απεστειλεν αλλους δουλους πλειονας των πρωτων και εποιησαν αυτοις ωσαυτως  21:36-36  12:4-5  20:11-12   
Μάρκος:12  και παλιν απεστειλεν προς αυτους αλλον δουλον κακεινον εκεφαλιωσαν και ητιμασαν  21:36-36  12:4-5  20:11-12   
  και αλλον απεστειλεν κακεινον απεκτειναν και πολλους αλλους ους μεν δεροντες ους δε αποκτεννοντες  21:36-36  12:4-5  20:11-12   
Λουκάς:20  11  και προσεθετο ετερον πεμψαι δουλον οι δε κακεινον δειραντες και ατιμασαντες εξαπεστειλαν κενον  21:36-36  12:4-5  20:11-12   
  12  και προσεθετο τριτον πεμψαι οι δε και τουτον τραυματισαντες εξεβαλον  21:36-36  12:4-5  20:11-12