Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:21  39  και λαβοντες αυτον εξεβαλον εξω του αμπελωνος και απεκτειναν  21:39-39  12:8-8  20:15-15   
Μάρκος:12  και λαβοντες απεκτειναν αυτον και εξεβαλον αυτον εξω του αμπελωνος  21:39-39  12:8-8  20:15-15   
Λουκάς:20  15  και εκβαλοντες αυτον εξω του αμπελωνος απεκτειναν τι ουν ποιησει αυτοις ο κυριος του αμπελωνος  21:39-39  12:8-8  20:15-15