Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:22  28  εν τη αναστασει ουν τινος των επτα εσται γυνη παντες γαρ εσχον αυτην  22:28-28  12:23-23  20:33-33   
Μάρκος:12  23  εν τη αναστασει [οταν αναστωσιν] τινος αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα  22:28-28  12:23-23  20:33-33   
Λουκάς:20  33  η γυνη ουν εν τη αναστασει τινος αυτων γινεται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην γυναικα  22:28-28  12:23-23  20:33-33