Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:23  τοτε ο ιησους ελαλησεν τοις οχλοις και τοις μαθηταις αυτου  23:1-7  12:38-40  20:45-47   
  λεγων επι της μωυσεως καθεδρας εκαθισαν οι γραμματεις και οι φαρισαιοι  23:1-7  12:38-40  20:45-47   
  παντα ουν οσα εαν ειπωσιν υμιν ποιησατε και τηρειτε κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν  23:1-7  12:38-40  20:45-47   
  δεσμευουσιν δε φορτια βαρεα [και δυσβαστακτα] και επιτιθεασιν επι τους ωμους των ανθρωπων αυτοι δε τω δακτυλω αυτων ου θελουσιν κινησαι αυτα  23:1-7  12:38-40  20:45-47   
  παντα δε τα εργα αυτων ποιουσιν προς το θεαθηναι τοις ανθρωποις πλατυνουσιν γαρ τα φυλακτηρια αυτων και μεγαλυνουσιν τα κρασπεδα  23:1-7  12:38-40  20:45-47   
  φιλουσιν δε την πρωτοκλισιαν εν τοις δειπνοις και τας πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις  23:1-7  12:38-40  20:45-47   
  και τους ασπασμους εν ταις αγοραις και καλεισθαι υπο των ανθρωπων ραββι  23:1-7  12:38-40  20:45-47   
Μάρκος:12  38  και εν τη διδαχη αυτου ελεγεν βλεπετε απο των γραμματεων των θελοντων εν στολαις περιπατειν και ασπασμους εν ταις αγοραις  23:1-7  12:38-40  20:45-47   
  39  και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις  23:1-7  12:38-40  20:45-47   
  40  οι κατεσθιοντες τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι ουτοι λημψονται περισσοτερον κριμα  23:1-7  12:38-40  20:45-47   
Λουκάς:20  45  ακουοντος δε παντος του λαου ειπεν τοις μαθηταις [αυτου]  23:1-7  12:38-40  20:45-47   
  46  προσεχετε απο των γραμματεων των θελοντων περιπατειν εν στολαις και φιλουντων ασπασμους εν ταις αγοραις και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις  23:1-7  12:38-40  20:45-47   
  47  οι κατεσθιουσιν τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχονται ουτοι λημψονται περισσοτερον κριμα  23:1-7  12:38-40  20:45-47