Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:26  και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν τοις μαθηταις αυτου  26:1-5  14:1-2  22:1-2   
  οιδατε οτι μετα δυο ημερας το πασχα γινεται και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις το σταυρωθηναι  26:1-5  14:1-2  22:1-2   
  τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου καιαφα  26:1-5  14:1-2  22:1-2   
  και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν δολω κρατησωσιν και αποκτεινωσιν  26:1-5  14:1-2  22:1-2   
  ελεγον δε μη εν τη εορτη ινα μη θορυβος γενηται εν τω λαω  26:1-5  14:1-2  22:1-2   
Μάρκος:14  ην δε το πασχα και τα αζυμα μετα δυο ημερας και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις πως αυτον εν δολω κρατησαντες αποκτεινωσιν  26:1-5  14:1-2  22:1-2   
  ελεγον γαρ μη εν τη εορτη μηποτε εσται θορυβος του λαου  26:1-5  14:1-2  22:1-2   
Λουκάς:22  ηγγιζεν δε η εορτη των αζυμων η λεγομενη πασχα  26:1-5  14:1-2  22:1-2   
  και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις το πως ανελωσιν αυτον εφοβουντο γαρ τον λαον  26:1-5  14:1-2  22:1-2