Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:26  ιδοντες δε οι μαθηται ηγανακτησαν λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη  26:8-9  14:4-5    12:4-6 
  εδυνατο γαρ τουτο πραθηναι πολλου και δοθηναι πτωχοις  26:8-9  14:4-5    12:4-6 
Μάρκος:14  ησαν δε τινες αγανακτουντες προς εαυτους εις τι η απωλεια αυτη του μυρου γεγονεν  26:8-9  14:4-5    12:4-6 
  ηδυνατο γαρ τουτο το μυρον πραθηναι επανω δηναριων τριακοσιων και δοθηναι τοις πτωχοις και ενεβριμωντο αυτη  26:8-9  14:4-5    12:4-6 
Ιωάννης:12  λεγει δε ιουδας ο ισκαριωτης εις [εκ] των μαθητων αυτου ο μελλων αυτον παραδιδοναι  26:8-9  14:4-5    12:4-6 
  δια τι τουτο το μυρον ουκ επραθη τριακοσιων δηναριων και εδοθη πτωχοις  26:8-9  14:4-5    12:4-6 
  ειπεν δε τουτο ουχ οτι περι των πτωχων εμελεν αυτω αλλ οτι κλεπτης ην και το γλωσσοκομον εχων τα βαλλομενα εβασταζεν  26:8-9  14:4-5    12:4-6