Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:26  14  τοτε πορευθεις εις των δωδεκα ο λεγομενος ιουδας ισκαριωτης προς τους αρχιερεις  26:14-16  14:10-11  22:3-6   
  15  ειπεν τι θελετε μοι δουναι καγω υμιν παραδωσω αυτον οι δε εστησαν αυτω τριακοντα αργυρια  26:14-16  14:10-11  22:3-6   
  16  και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω  26:14-16  14:10-11  22:3-6   
Μάρκος:14  10  και ιουδας ισκαριωθ ο εις των δωδεκα απηλθεν προς τους αρχιερεις ινα αυτον παραδοι αυτοις  26:14-16  14:10-11  22:3-6   
  11  οι δε ακουσαντες εχαρησαν και επηγγειλαντο αυτω αργυριον δουναι και εζητει πως αυτον ευκαιρως παραδοι  26:14-16  14:10-11  22:3-6   
Λουκάς:22  εισηλθεν δε σατανας εις ιουδαν τον καλουμενον ισκαριωτην οντα εκ του αριθμου των δωδεκα  26:14-16  14:10-11  22:3-6   
  και απελθων συνελαλησεν τοις αρχιερευσιν και στρατηγοις το πως αυτοις παραδω αυτον  26:14-16  14:10-11  22:3-6   
  και εχαρησαν και συνεθεντο αυτω αργυριον δουναι  26:14-16  14:10-11  22:3-6   
  και εξωμολογησεν και εζητει ευκαιριαν του παραδουναι αυτον ατερ οχλου αυτοις  26:14-16  14:10-11  22:3-6