Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:26  19  και εποιησαν οι μαθηται ως συνεταξεν αυτοις ο ιησους και ητοιμασαν το πασχα  26:19-19  14:16-16  22:13-13   
Μάρκος:14  16  και εξηλθον οι μαθηται και ηλθον εις την πολιν και ευρον καθως ειπεν αυτοις και ητοιμασαν το πασχα  26:19-19  14:16-16  22:13-13   
Λουκάς:22  13  απελθοντες δε ευρον καθως ειρηκει αυτοις και ητοιμασαν το πασχα  26:19-19  14:16-16  22:13-13