Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:26  31  τοτε λεγει αυτοις ο ιησους παντες υμεις σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησονται τα προβατα της ποιμνης  26:31-32  14:27-28  22:31-32   
  32  μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν  26:31-32  14:27-28  22:31-32   
Μάρκος:14  27  και λεγει αυτοις ο ιησους οτι παντες σκανδαλισθησεσθε οτι γεγραπται παταξω τον ποιμενα και τα προβατα διασκορπισθησονται  26:31-32  14:27-28  22:31-32   
  28  αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν  26:31-32  14:27-28  22:31-32   
Λουκάς:22  31  σιμων σιμων ιδου ο σατανας εξητησατο υμας του σινιασαι ως τον σιτον  26:31-32  14:27-28  22:31-32   
  32  εγω δε εδεηθην περι σου ινα μη εκλιπη η πιστις σου και συ ποτε επιστρεψας στηρισον τους αδελφους σου  26:31-32  14:27-28  22:31-32