Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:26  30  και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων  26:30-30  14:26-26    18:1-1 
Μάρκος:14  26  και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων  26:30-30  14:26-26    18:1-1 
Ιωάννης:18  ταυτα ειπων ιησους εξηλθεν συν τοις μαθηταις αυτου περαν του χειμαρρου του κεδρων οπου ην κηπος εις ον εισηλθεν αυτος και οι μαθηται αυτου  26:30-30  14:26-26    18:1-1