Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:26  46  εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με  26:46-46  14:42-42     
Μάρκος:14  42  εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδους με ηγγικεν  26:46-46  14:42-42