Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:26  48  ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις σημειον λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον  26:48-50  14:44-45  22:48-48   
  49  και ευθεως προσελθων τω ιησου ειπεν χαιρε ραββι και κατεφιλησεν αυτον  26:48-50  14:44-45  22:48-48   
  50  ο δε ιησους ειπεν αυτω εταιρε εφ ο παρει τοτε προσελθοντες επεβαλον τας χειρας επι τον ιησουν και εκρατησαν αυτον  26:48-50  14:44-45  22:48-48   
Μάρκος:14  44  δεδωκει δε ο παραδιδους αυτον συσσημον αυτοις λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον και απαγετε ασφαλως  26:48-50  14:44-45  22:48-48   
  45  και ελθων ευθυς προσελθων αυτω λεγει ραββι και κατεφιλησεν αυτον  26:48-50  14:44-45  22:48-48   
Λουκάς:22  48  ιησους δε ειπεν αυτω ιουδα φιληματι τον υιον του ανθρωπου παραδιδως  26:48-50  14:44-45  22:48-48