Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:26  51  και ιδου εις των μετα ιησου εκτεινας την χειρα απεσπασεν την μαχαιραν αυτου και παταξας τον δουλον του αρχιερεως αφειλεν αυτου το ωτιον  26:51-54  14:46-47  22:49-51  18:10-12 
  52  τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον την μαχαιραν σου εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρη απολουνται  26:51-54  14:46-47  22:49-51  18:10-12 
  53  η δοκεις οτι ου δυναμαι παρακαλεσαι τον πατερα μου και παραστησει μοι αρτι πλειω δωδεκα λεγιωνας αγγελων  26:51-54  14:46-47  22:49-51  18:10-12 
  54  πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι  26:51-54  14:46-47  22:49-51  18:10-12 
Μάρκος:14  46  οι δε επεβαλον τας χειρας αυτω και εκρατησαν αυτον  26:51-54  14:46-47  22:49-51  18:10-12 
  47  εις δε [τις] των παρεστηκοτων σπασαμενος την μαχαιραν επαισεν τον δουλον του αρχιερεως και αφειλεν αυτου το ωταριον  26:51-54  14:46-47  22:49-51  18:10-12 
Λουκάς:22  49  ιδοντες δε οι περι αυτον το εσομενον ειπαν κυριε ει παταξομεν εν μαχαιρη  26:51-54  14:46-47  22:49-51  18:10-12 
  50  και επαταξεν εις τις εξ αυτων του αρχιερεως τον δουλον και αφειλεν το ους αυτου το δεξιον  26:51-54  14:46-47  22:49-51  18:10-12 
  51  αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν εατε εως τουτου και αψαμενος του ωτιου ιασατο αυτον  26:51-54  14:46-47  22:49-51  18:10-12 
Ιωάννης:18  10  σιμων ουν πετρος εχων μαχαιραν ειλκυσεν αυτην και επαισεν τον του αρχιερεως δουλον και απεκοψεν αυτου το ωταριον το δεξιον ην δε ονομα τω δουλω μαλχος  26:51-54  14:46-47  22:49-51  18:10-12 
  11  ειπεν ουν ο ιησους τω πετρω βαλε την μαχαιραν εις την θηκην το ποτηριον ο δεδωκεν μοι ο πατηρ ου μη πιω αυτο  26:51-54  14:46-47  22:49-51  18:10-12 
  12  η ουν σπειρα και ο χιλιαρχος και οι υπηρεται των ιουδαιων συνελαβον τον ιησουν και εδησαν αυτον  26:51-54  14:46-47  22:49-51  18:10-12