Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:26  57  οι δε κρατησαντες τον ιησουν απηγαγον προς καιαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν  26:57-57  14:53-53  22:54-54  18:24-24 
Μάρκος:14  53  και απηγαγον τον ιησουν προς τον αρχιερεα και συνερχονται παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και οι γραμματεις  26:57-57  14:53-53  22:54-54  18:24-24 
Λουκάς:22  54  συλλαβοντες δε αυτον ηγαγον και εισηγαγον εις την οικιαν του αρχιερεως ο δε πετρος ηκολουθει μακροθεν  26:57-57  14:53-53  22:54-54  18:24-24 
Ιωάννης:18  24  απεστειλεν ουν αυτον ο αννας δεδεμενον προς καιαφαν τον αρχιερεα  26:57-57  14:53-53  22:54-54  18:24-24