Η Καινή Διαθήκη (Nestle-Aland
έκδοση 26η, 1979)
Κείμενο

Κεφάλαιο  Χωρίο Κείμενο  Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης 
Ματθαίος:26  60  και ουχ ευρον πολλων προσελθοντων ψευδομαρτυρων υστερον δε προσελθοντες δυο  26:60-61  14:56-59     
  61  ειπαν ουτος εφη δυναμαι καταλυσαι τον ναον του θεου και δια τριων ημερων οικοδομησαι  26:60-61  14:56-59     
Μάρκος:14  56  πολλοι γαρ εψευδομαρτυρουν κατ αυτου και ισαι αι μαρτυριαι ουκ ησαν  26:60-61  14:56-59     
  57  και τινες ανασταντες εψευδομαρτυρουν κατ αυτου λεγοντες  26:60-61  14:56-59     
  58  οτι ημεις ηκουσαμεν αυτου λεγοντος οτι εγω καταλυσω τον ναον τουτον τον χειροποιητον και δια τριων ημερων αλλον αχειροποιητον οικοδομησω  26:60-61  14:56-59     
  59  και ουδε ουτως ιση ην η μαρτυρια αυτων  26:60-61  14:56-59