Διάβασε τη Βίβλο

Επιλέξτε τη μετάφραση του Βάμβα ή αυτή των Εβδομήκοντα (Παλαιά Διαθήκη) ή το αρχαίο κείμενο (Καινή Διαθήκη). Μπορείτε επίσης να επιλέξτε εύκολα το Βιβλίο που θέλετε και στη συνέχεια ένα από τα κεφάλαιά του.

Αναζήτησε στη Βίβλο

Καταχωρείστε τη λέξη ή τις λέξεις που θέλετε να αναζητήσετε, επιλέγοντας επίσης σε ποιο κείμενο να γίνει η αναζήτηση και σε ποια Βιβλία. Στην συνέχεια, αφού εμφανισθούν οι στίχοι στους οποίους υπάρχουν οι λέξεις, έχετε την δυνατότητα να μεταβείτε εύκολα στα κεφάλαια που βρίσκονται οι στίχοι.

Σκέψεις για κάθε μέρα

Καθημερινές σκέψεις μέσα από την Αγία Γραφή. Με τη βοήθεια ενός ημερολογίου επιλέξτε την ημέρα και κατ' επέκταση το σχόλιο της ημέρας.

Τι λέει η Βίβλος για ...

Επιλέξτε από περίπου 80 καθημερινά και σημαντικά θέματα, για να διαβάσετε σχετικούς στίχους της Αγίας Γραφής. Στη συνέχεια έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε εύκολα στα κεφάλαια που βρίσκονται οι στίχοι.

Ταμείο Καινής Διαθήκης

Αναζητείστε σε ποιους στίχους περιέχονται λέξεις του αρχαίου κείμενου της Καινής Διαθήκης. Επιλέξτε μία λέξη για να σας εμφανισθούν όλοι οι στίχοι στους οποίους εμπεριέχεται. Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε τα κεφάλαια που βρίσκονται οι στίχοι. Στο ταμείο υπάρχουν όλες οι λέξεις του αρχαίου κείμενου.

Εναρμόνιση διηγήσεων των Ευαγγελίων

Διαβάστε μία περικοπή ενός Ευαγγελίου και ανατρέξετε εύκολα στους σχετικούς στίχους στα άλλα 3 Ευαγγέλια. Για κάθε στίχο των Ευαγγελίων των κατά Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννη, παρατίθενται οι σχετικοί στίχοι από τα υπόλοιπα Ευαγγέλια. 

Αναφορές Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή Διαθήκη

Επελέξτε ένα Βιβλίο της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης για να σας εμφανισθούν, παράλληλα, οι στίχοι της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης που συσχετίζονται. Επίσης, έχετε την δυνατότητα να μεταβείτε εύκολα στα κεφάλαια που βρίσκονται οι στίχοι.

Χρονολογικός πίνακας γεγονότων στα Ευαγγέλια

Δείτε τον πίνακα γεγονότων με παράθεση των στίχων και από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Διαβάσετε τους σχετικούς στίχους και τα κεφάλαια στα οποία βρίσκονται οι στίχοι, ανατρέχοντας εύκολα για τα ίδια γεγονότα και στα άλλα Ευαγγέλια.