Language
 Γλώσσα  
 Greek New Testament
 with Variants more 
 Book   Chapter   Font
 size 

1 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους παντας τους λογους τουτους ειπεν τοις μαθηταις αυτου 
2 οιδατε οτι μετα δυο ημερας το πασχα γινεται και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις το σταυρωθηναι Mark 14:1, Luke 22:1, John 13:1
3 τοτε συνηχθησαν οι αρχιερεις και οι γραμματειςτσβ καιτσβ οιτσβ πρεσβυτεροι του λαου εις την αυλην του αρχιερεως του λεγομενου καιαφα Psa 2:2, John 11:47, Acts 4:27
4 και συνεβουλευσαντο ινα τον ιησουν κρατησωσιντσ δολω κρατησωσιναβ και αποκτεινωσιν 
5 ελεγον δε μη εν τη εορτη ινα μη θορυβος γενηται εν τω λαω 
6 του δε ιησου γενομενου εν βηθανια εν οικια σιμωνος του λεπρου 
7 προσηλθεν αυτω γυνη εχουσαα αλαβαστρον μυρου εχουσατσβ βαρυτιμου και κατεχεεν επι τηςα τηντσβ κεφαληςα κεφαληντσβ αυτου ανακειμενου Mark 14:3, Luke 7:37, John 11:2, John 12:3
8 ιδοντες δε οι μαθηται αυτουτσβ ηγανακτησαν λεγοντες εις τι η απωλεια αυτη 
9 εδυνατοα ηδυνατοτσβ γαρ τουτο τοτσβ μυροντσβ πραθηναι πολλου και δοθηναι [τοις]β πτωχοις 
10 γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοις τι κοπους παρεχετε τη γυναικι εργον γαρ καλον ηργασατοα ειργασατοτσβ εις εμε 
11 παντοτε γαρ τους πτωχους εχετε μεθ εαυτων εμε δε ου παντοτε εχετε Deut 15:11, Mark 14:7, John 12:8
12 βαλουσα γαρ αυτη το μυρον τουτο επι του σωματος μου προς το ενταφιασαι με εποιησεν 
13 αμην λεγω υμιν οπου εαν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εν ολω τω κοσμω λαληθησεται και ο εποιησεν αυτη εις μνημοσυνον αυτης 
14 τοτε πορευθεις εις των δωδεκα ο λεγομενος ιουδας ισκαριωτης προς τους αρχιερεις Mark 14:10, Luke 22:4
15 ειπεν τι θελετε μοι δουναι καγω υμιν παραδωσω αυτον οι δε εστησαν αυτω τριακοντα αργυρια Zech 11:12
16 και απο τοτε εζητει ευκαιριαν ινα αυτον παραδω 
17 τη δε πρωτη των αζυμων προσηλθον οι μαθηται τω ιησου λεγοντες αυτωτσβ που θελεις ετοιμασομενβ ετοιμασωμενατσ σοι φαγειν το πασχα Mark 14:12, Luke 22:7, Ex 12:17
18 ο δε ειπεν υπαγετε εις την πολιν προς τον δεινα και ειπατε αυτω ο διδασκαλος λεγει ο καιρος μου εγγυς εστιν προς σε ποιω το πασχα μετα των μαθητων μου 
19 και εποιησαν οι μαθηται ως συνεταξεν αυτοις ο ιησους και ητοιμασαν το πασχα 
20 οψιας δε γενομενης ανεκειτο μετα των δωδεκα Mark 14:17, Luke 22:14, John 13:21
21 και εσθιοντων αυτων ειπεν αμην λεγω υμιν οτι εις εξ υμων παραδωσει με Acts 1:17
22 και λυπουμενοι σφοδρα ηρξαντο λεγειν αυτω ειςα εκαστος αυτωντσβ μητι εγω ειμι κυριε 
23 ο δε αποκριθεις ειπεν ο εμβαψας μετ εμου τηνα χειραα εν τω τρυβλιω τηντσβ χειρατσβ ουτος με παραδωσει Psa 41:9, Luke 22:21, John 13:18
24 ο μεν υιος του ανθρωπου υπαγει καθως γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπος εκεινος 
25 αποκριθεις δε ιουδας ο παραδιδους αυτον ειπεν μητι εγω ειμι ραββι λεγει αυτω συ ειπας 
26 εσθιοντων δε αυτων λαβων ο ιησους τοντσβ αρτον και ευχαριστησαςβ ευλογησαςατσ εκλασεν και δουςα εδιδουτσβ τοις μαθηταις καιτσβ ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν το σωμα μου Mark 14:22, Luke 22:19, 1 Cor 11:23
27 και λαβων τοτσβ ποτηριον και ευχαριστησας εδωκεν αυτοις λεγων πιετε εξ αυτου παντες 
28 τουτο γαρ εστιν το αιμα μου τοτσβ της καινηςτσβ διαθηκης το περι πολλων εκχυννομενονα εκχυνομενοντσβ εις αφεσιν αμαρτιων Ex 24:8
29 λεγω δε υμιν οτιτσβ ου μη πιω απ αρτι εκ τουτου του γενηματοςα γεννηματοςτσβ της αμπελου εως της ημερας εκεινης οταν αυτο πινω μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου 
30 και υμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιων Mark 14:26, Luke 22:39, John 18:1
31 τοτε λεγει αυτοις ο ιησους παντες υμεις σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη γεγραπται γαρ παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησονταια διασκορπισθησεταιτσβ τα προβατα της ποιμνης Zech 13:7, John 16:32
32 μετα δε το εγερθηναι με προαξω υμας εις την γαλιλαιαν Mark 14:28, Mark 16:7
33 αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω ει καιτσ παντες σκανδαλισθησονται εν σοι εγω [δε]β ουδεποτε σκανδαλισθησομαι Luke 22:33
34 εφη αυτω ο ιησους αμην λεγω σοι οτι εν ταυτη τη νυκτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με John 13:38
35 λεγει αυτω ο πετρος καν δεη με συν σοι αποθανειν ου μη σε απαρνησωμαιβ απαρνησομαιατσ ομοιως δεβ και παντες οι μαθηται ειπανα ειποντσβ 
36 τοτε ερχεται μετ αυτων ο ιησους εις χωριον λεγομενον γεθσημανια γεθσημανητσβ και λεγει τοις μαθηταις καθισατε αυτου εως [ου]α ουτσβ απελθων προσευξωμαιτσβ εκει προσευξωμαια Mark 14:32, Luke 22:39, John 18:1
37 και παραλαβων τον πετρον και τους δυο υιους ζεβεδαιου ηρξατο λυπεισθαι και αδημονειν 
38 τοτε λεγει αυτοις οβ ιησουςβ περιλυπος εστιν η ψυχη μου εως θανατου μεινατε ωδε και γρηγορειτε μετ εμου John 12:27
39 και προσελθωνβ προελθωνατσ μικρον επεσεν επι προσωπον αυτου προσευχομενος και λεγων πατερ μου ει δυνατον εστιν παρελθατωα παρελθετωτσβ απ εμου το ποτηριον τουτο πλην ουχ ως εγω θελω αλλ ως συ Luke 22:41, Matt 20:22, John 6:38
40 και ερχεται προς τους μαθητας και ευρισκει αυτους καθευδοντας και λεγει τω πετρω ουτως ουκ ισχυσατε μιαν ωραν γρηγορησαι μετ εμου 
41 γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης Gal 5:17
42 παλιν εκ δευτερου απελθων προσηυξατο λεγων πατερ μου ει ου δυναται τουτο τοτσβ ποτηριοντσβ παρελθειν απτσβ εμουτσβ εαν μη αυτο πιω γενηθητω το θελημα σου 
43 και ελθων ευρισκειτσβ αυτουςτσβ παλιν ευρενα αυτουςα καθευδοντας ησαν γαρ αυτων οι οφθαλμοι βεβαρημενοι 
44 και αφεις αυτους απελθωντσβ παλιν απελθωνα προσηυξατο εκ τριτου τον αυτον λογον ειπων παλινα 
45 τοτε ερχεται προς τους μαθητας αυτουτσβ και λεγει αυτοις καθευδετε [το]α τοτσβ λοιπον και αναπαυεσθε ιδου ηγγικεν η ωρα και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται εις χειρας αμαρτωλων 
46 εγειρεσθε αγωμεν ιδου ηγγικεν ο παραδιδους με 
47 και ετι αυτου λαλουντος ιδου ιουδας εις των δωδεκα ηλθεν και μετ αυτου οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων απο των αρχιερεων και πρεσβυτερων του λαου Mark 14:43, Luke 22:47, John 18:3
48 ο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις σημειον λεγων ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτον 
49 και ευθεως προσελθων τω ιησου ειπεν χαιρε ραββι και κατεφιλησεν αυτον 2 Sam 20:9
50 ο δε ιησους ειπεν αυτω εταιρε εφ οα ωτσβ παρει τοτε προσελθοντες επεβαλον τας χειρας επι τον ιησουν και εκρατησαν αυτον 
51 και ιδου εις των μετα ιησου εκτεινας την χειρα απεσπασεν την μαχαιραν αυτου και παταξας τον δουλον του αρχιερεως αφειλεν αυτου το ωτιον 
52 τοτε λεγει αυτω ο ιησους αποστρεψον σουτσβ την μαχαιραν σουα εις τον τοπον αυτης παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρηα μαχαιρατσβ αποθανουνταιβ απολουνταιατσ Gen 9:6, Rev 13:10
53 η δοκεις οτι ου δυναμαι αρτιτσβ παρακαλεσαι τον πατερα μου και παραστησει μοι αρτια πλειουςτσβ πλειωα ητσβ δωδεκα λεγιωναςα λεγεωναςτσβ αγγελων 
54 πως ουν πληρωθωσιν αι γραφαι οτι ουτως δει γενεσθαι Psa 22:6, Psa 69:1, Psa 69:9, Luke 24:25
55 εν εκεινη τη ωρα ειπεν ο ιησους τοις οχλοις ως επι ληστην εξηλθατεα εξηλθετετσβ μετα μαχαιρων και ξυλων συλλαβειν με καθ ημεραν προςτσβ υμαςτσβ εκαθεζομηντσβ διδασκωντσβ εν τω ιερω εκαθεζομηνα διδασκωνα και ουκ εκρατησατε με 
56 τουτο δε ολον γεγονεν ινα πληρωθωσιν αι γραφαι των προφητων τοτε οι μαθηται παντες αφεντες αυτον εφυγον Job 19:13, Psa 88:9
57 οι δε κρατησαντες τον ιησουν απηγαγον προς καιαφαν τον αρχιερεα οπου οι γραμματεις και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν Mark 14:53, Luke 22:54, John 18:12
58 ο δε πετρος ηκολουθει αυτω απο μακροθεν εως της αυλης του αρχιερεως και εισελθων εσω εκαθητο μετα των υπηρετων ιδειν το τελος 
59 οι δε αρχιερεις και οιτσβ πρεσβυτεροιτσβ καιτσβ το συνεδριον ολον εζητουν ψευδομαρτυριαν κατα του ιησου οπως αυτονατσ θανατωσωσιν αυτονβ Mark 14:55, Acts 6:13
60 και ουχ ευρον καιτσβ πολλων ψευδομαρτυρωντσβ προσελθοντων ψευδομαρτυρωνα ουχτσβ ευροντσβ 26:61τσβ υστερον δε προσελθοντες δυο 26:61α ψευδομαρτυρεςτσβ ειπανα ειποντσβ ουτος εφη δυναμαι καταλυσαι τον ναον του θεου και δια τριων ημερων οικ 
61 [] John 2:19
62 και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω ουδεν αποκρινη τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν Mark 14:60
63 ο δε ιησους εσιωπα και αποκριθειςτσβ ο αρχιερευς ειπεν αυτω εξορκιζω σε κατα του θεου του ζωντος ινα ημιν ειπης ει συ ει ο χριστος ο υιος του θεου Isa 53:7, Matt 27:12, Matt 27:14
64 λεγει αυτω ο ιησους συ ειπας πλην λεγω υμιν απ αρτι οψεσθε τον υιον του ανθρωπου καθημενον εκ δεξιων της δυναμεως και ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου Psa 110:1, Dan 7:13, Matt 16:27, Matt 24:30, Mark 14:62, Luke 22:69, Acts 1:11, Rom 14:10, 1 Thess 4:16, Rev 1:7
65 τοτε ο αρχιερευς διερρηξεν τα ιματια αυτου λεγων οτιτσβ εβλασφημησεν τι ετι χρειαν εχομεν μαρτυρων ιδε νυν ηκουσατε την βλασφημιαν αυτουτσβ 
66 τι υμιν δοκει οι δε αποκριθεντες ειπανα ειποντσβ ενοχος θανατου εστιν Lev 24:16
67 τοτε ενεπτυσαν εις το προσωπον αυτου και εκολαφισαν αυτον οι δε εραπισανα ερραπισαντσβ Isa 50:6, Job 16:10, John 19:3
68 λεγοντες προφητευσον ημιν χριστε τις εστιν ο παισας σε Luke 22:64
69 ο δε πετρος εξωτσβ εκαθητο εξωα εν τη αυλη και προσηλθεν αυτω μια παιδισκη λεγουσα και συ ησθα μετα ιησου του γαλιλαιου Mark 14:66, Luke 22:55, John 18:16, John 18:25
70 ο δε ηρνησατο εμπροσθεν αυτωνβ παντων λεγων ουκ οιδα τι λεγεις 
71 εξελθοντα δε αυτοντσβ εις τον πυλωνα ειδεν αυτον αλλη και λεγει αυτοιςβ τοιςατσ εκει καιτσβ ουτος ην μετα ιησου του ναζωραιου 
72 και παλιν ηρνησατο μεταα μεθτσβ ορκου οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον 
73 μετα μικρον δε προσελθοντες οι εστωτες ειπον τω πετρω αληθως και συ εξ αυτων ει και γαρ η λαλια σου δηλον σε ποιει 
74 τοτε ηρξατο καταθεματιζειναβ καταναθεματιζειντσ και ομνυειν οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον και ευθεως αλεκτωρ εφωνησεν 
75 και εμνησθη ο πετρος του ρηματος τουτσβ ιησου ειρηκοτος αυτωτσβ οτι πριν αλεκτορα φωνησαι τρις απαρνηση με και εξελθων εξω εκλαυσεν πικρως Matt 26:34, Mark 14:30, Luke 22:61, John 13:38


Text in MS Word document format Other texts: Vamvas Νestle Polytonic Nestle