Language
 Γλώσσα  
 Greek New Testament
 with Variants more 
 Book   Chapter   Font
 size 

1 συγκαλεσαμενος δε τους δωδεκα μαθηταςτσ αυτουτσ εδωκεν αυτοις δυναμιν και εξουσιαν επι παντα τα δαιμονια και νοσους θεραπευειν Matt 10:1, Mark 3:13, Mark 6:7, Luke 6:13
2 και απεστειλεν αυτους κηρυσσειν την βασιλειαν του θεου και ιασθαι [τουςα τουςτσβ ασθενεις]α ασθενουνταςτσβ Matt 10:7
3 και ειπεν προς αυτους μηδεν αιρετε εις την οδον μητε ραβδονα ραβδουςτσβ μητε πηραν μητε αρτον μητε αργυριον μητε [ανα]α ανατσβ δυο χιτωνας εχειν Matt 10:9, Mark 6:8, Luke 22:35
4 και εις ην αν οικιαν εισελθητε εκει μενετε και εκειθεν εξερχεσθε 
5 και οσοι εανβ ανατσ μη δεχωνταια δεξωνταιτσβ υμας εξερχομενοι απο της πολεως εκεινης καιτσβ τον κονιορτον απο των ποδων υμων αποτινασσετεα αποτιναξατετσβ εις μαρτυριον επ αυτους Matt 10:14, Mark 6:11, Luke 10:11, Acts 13:51, Acts 18:6
6 εξερχομενοι δε διηρχοντο κατα τας κωμας ευαγγελιζομενοι και θεραπευοντες πανταχου 
7 ηκουσεν δε ηρωδης ο τετρααρχηςα τετραρχηςτσβ τα γινομενα υπτσβ αυτουτσβ παντα και διηπορει δια το λεγεσθαι υπο τινων οτι ιωαννης ηγερθηα εγηγερταιτσβ εκ νεκρων Matt 14:1, Mark 6:14
8 υπο τινων δε οτι ηλιας εφανη αλλων δε οτι προφητης τιςα ειςτσβ των αρχαιων ανεστη 
9 καιτσβ ειπεν δεα οτσ ηρωδης ιωαννην εγω απεκεφαλισα τις δε εστιν ουτος περι ου εγωτσβ ακουω τοιαυτα και εζητει ιδειν αυτον 
10 και υποστρεψαντες οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν και παραλαβων αυτους υπεχωρησεν κατ ιδιαν εις πολινα καλουμενηνα τοποντσβ ερημοντσβ πολεωςτσβ καλουμενηςτσβ βηθσαιδανβ βηθσαιδαατσ Mark 6:30, Matt 14:13, Mark 6:31
11 οι δε οχλοι γνοντες ηκολουθησαν αυτω και αποδεξαμενοςα δεξαμενοςτσβ αυτους ελαλει αυτοις περι της βασιλειας του θεου και τους χρειαν εχοντας θεραπειας ιατο 
12 η δε ημερα ηρξατο κλινειν προσελθοντες δε οι δωδεκα ειπανα ειποντσβ αυτω απολυσον τον οχλον ινα πορευθεντεςα απελθοντεςτσβ εις τας κυκλω κωμας και τουςτσβ αγρους καταλυσωσιν και ευρωσιν επισιτισμον οτι ωδε εν ερημω τοπω εσμεν Matt 14:15, Mark 6:35, John 6:5
13 ειπεν δε προς αυτους δοτε αυτοις υμεις φαγειν οι δε ειπανα ειποντσβ ουκ εισιν ημιν πλειον η πεντετσβ αρτοι πεντεα και δυοτσ ιχθυες δυοαβ ει μητι πορευθεντες ημεις αγορασωμεν εις παντα τον λαον τουτον βρωματα Matt 14:16, Mark 6:37, John 6:9
14 ησαν γαρ ωσει ανδρες πεντακισχιλιοι ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου κατακλινατε αυτους κλισιας [ωσει]α ανα πεντηκοντα 
15 και εποιησαν ουτως και κατεκλινανα ανεκλιναντσβ απαντας 
16 λαβων δε τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν αυτους και κατεκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις παραθειναια παρατιθεναιτσβ τω οχλω 1 Sam 9:13
17 και εφαγον και εχορτασθησαν παντες και ηρθη το περισσευσαν αυτοις κλασματων κοφινοι δωδεκα 
18 και εγενετο εν τω ειναι αυτον προσευχομενον καταα μοναςα καταμοναςτσβ συνησαν αυτω οι μαθηται και επηρωτησεν αυτους λεγων τινα με λεγουσιν οι οχλοι ειναι Matt 16:13, Mark 8:27
19 οι δε αποκριθεντες ειπανα ειποντσβ ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν αλλοι δε οτι προφητης τις των αρχαιων ανεστη Matt 14:2
20 ειπεν δε αυτοις υμεις δε τινα με λεγετε ειναι αποκριθειςτσβ δετσβ οτσβ πετρος δεα αποκριθειςα ειπεν τον χριστον του θεου John 6:69
21 ο δε επιτιμησας αυτοις παρηγγειλεν μηδενι λεγεινα ειπειντσβ τουτο 
22 ειπων οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθηναι και τη τριτη ημερα αναστηναιβ εγερθηναιατσ Matt 16:21, Matt 17:22, Mark 8:31, Mark 9:31, Mark 10:33, Luke 18:31, Luke 24:7
23 ελεγεν δε προς παντας ει τις θελει οπισω μου ερχεσθαια ελθειντσβ αρνησασθωα απαρνησασθωτσβ εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου καθατσ ημερανατσ και ακολουθειτω μοι Matt 10:38, Matt 16:24, Mark 8:34, Luke 14:27
24 ος γαρ εανβ ανατσ θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ουτος σωσει αυτην Matt 10:39, Matt 16:25, Mark 8:35, Luke 17:33, John 12:25
25 τι γαρ ωφελειται ανθρωπος κερδησας τον κοσμον ολον εαυτον δε απολεσας η ζημιωθεις 
26 ος γαρ αν επαισχυνθη με και τους εμους λογους τουτον ο υιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται οταν ελθη εν τη δοξη αυτου και του πατρος και των αγιων αγγελων Matt 10:33, Mark 8:38, Luke 12:9, 2 Tim 2:12, 1 John 2:23
27 λεγω δε υμιν αληθως εισιν τινες των αυτουα ωδετσβ εστωτωνβ εστηκοτωνατσ οι ου μη γευσωνταιαβ γευσονταιτσ θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου Matt 16:28, Mark 9:1
28 εγενετο δε μετα τους λογους τουτους ωσει ημεραι οκτω [και]α καιτσβ παραλαβων τοντσ πετρον και ιωαννην και ιακωβον ανεβη εις το ορος προσευξασθαι Matt 17:1, Mark 9:2
29 και εγενετο εν τω προσευχεσθαι αυτον το ειδος του προσωπου αυτου ετερον και ο ιματισμος αυτου λευκος εξαστραπτων 
30 και ιδου ανδρες δυο συνελαλουν αυτω οιτινες ησαν μωυσηςα μωσηςτσβ και ηλιας 
31 οι οφθεντες εν δοξη ελεγον την εξοδον αυτου ην ημελλενα εμελλεντσβ πληρουν εν ιερουσαλημ 
32 ο δε πετρος και οι συν αυτω ησαν βεβαρημενοι υπνω διαγρηγορησαντες δε ειδον την δοξαν αυτου και τους δυο ανδρας τους συνεστωτας αυτω 
33 και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι αυτους απ αυτου ειπεν οατσ πετρος προς τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις μιαν σοι και μωσειτσ μιαν μωυσεια μωσειβ και μιαν ηλια μη ειδως ο λεγει 
34 ταυτα δε αυτου λεγοντος εγενετο νεφελη και επεσκιαζενα επεσκιασεντσβ αυτους εφοβηθησαν δε εν τω εκεινουςτσβ εισελθειν αυτουςα εις την νεφελην 
35 και φωνη εγενετο εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο εκλελεγμενοςα αγαπητοςτσβ αυτου ακουετε Isa 42:1, Matt 3:17, Matt 17:5, Mark 1:11, Mark 9:7, Luke 3:22, Col 1:13, 2 Pet 1:17, Deut 18:19, Acts 3:22
36 και εν τω γενεσθαι την φωνην ευρεθη οτσβ ιησους μονος και αυτοι εσιγησαν και ουδενι απηγγειλαν εν εκειναις ταις ημεραις ουδεν ων εωρακανα εωρακασιντσβ 
37 εγενετο δε εντσβ τη εξης ημερα κατελθοντων αυτων απο του ορους συνηντησεν αυτω οχλος πολυς Matt 17:14, Mark 9:17
38 και ιδου ανηρ απο του οχλου εβοησενα ανεβοησεντσβ λεγων διδασκαλε δεομαι σου επιβλεψαιαβ επιβλεψοντσ επι τον υιον μου οτι μονογενης εστιντσβ μοι εστινα 
39 και ιδου πνευμα λαμβανει αυτον και εξαιφνης κραζει και σπαρασσει αυτον μετα αφρου και μογις αποχωρει απ αυτου συντριβον αυτον 
40 και εδεηθην των μαθητων σου ινα εκβαλωσιναβ εκβαλλωσιντσ αυτο και ουκ ηδυνηθησαν 
41 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν ω γενεα απιστος και διεστραμμενη εως ποτε εσομαι προς υμας και ανεξομαι υμων προσαγαγε ωδεατσ τον υιον σου ωδεβ 
42 ετι δε προσερχομενου αυτου ερρηξεν αυτον το δαιμονιον και συνεσπαραξεν επετιμησεν δε ο ιησους τω πνευματι τω ακαθαρτω και ιασατο τον παιδα και απεδωκεν αυτον τω πατρι αυτου 
43 εξεπλησσοντο δε παντες επι τη μεγαλειοτητι του θεου παντων δε θαυμαζοντων επι πασιν οις εποιεια εποιησεντσβ οτσβ ιησουςτσβ ειπεν προς τους μαθητας αυτου 
44 θεσθε υμεις εις τα ωτα υμων τους λογους τουτους ο γαρ υιος του ανθρωπου μελλει παραδιδοσθαι εις χειρας ανθρωπων Matt 17:22, Mark 9:31
45 οι δε ηγνοουν το ρημα τουτο και ην παρακεκαλυμμενον απ αυτων ινα μη αισθωνται αυτο και εφοβουντο ερωτησαι αυτον περι του ρηματος τουτου Luke 2:50, Luke 18:34
46 εισηλθεν δε διαλογισμος εν αυτοις το τις αν ειη μειζων αυτων Matt 18:1, Mark 9:33, Luke 22:24
47 ο δε ιησους ειδωςα ιδωντσβ τον διαλογισμον της καρδιας αυτων επιλαβομενος παιδιονα παιδιουτσβ εστησεν αυτο παρ εαυτω 
48 και ειπεν αυτοις ος εαν δεξηται τουτο το παιδιον επι τω ονοματι μου εμε δεχεται και ος ανα εαντσβ εμε δεξηται δεχεται τον αποστειλαντα με ο γαρ μικροτερος εν πασιν υμιν υπαρχων ουτος εστινα εσταιτσβ μεγας Matt 18:5, Mark 9:37, John 13:20, Luke 10:16, John 13:20, Matt 23:11, Luke 14:11, Luke 18:14
49 αποκριθεις δε οτσβ ιωαννης ειπεν επιστατα ειδομεν τινα ενα επιτσβ τω ονοματι σου εκβαλλοντα τατσ δαιμονια και εκωλυομενα εκωλυσαμεντσβ αυτον οτι ουκ ακολουθει μεθ ημων Mark 9:38
50 καιτσβ ειπεν δεα προς αυτον ο ιησους μη κωλυετε ος γαρ ουκ εστιν καθ υμωνα ημωντσβ υπερ υμωνα ημωντσβ εστιν Matt 12:30, Luke 11:23
51 εγενετο δε εν τω συμπληρουσθαι τας ημερας της αναλημψεωςα αναληψεωςτσβ αυτου και αυτος το προσωπον εστηρισενα αυτουτσβ εστηριξεντσβ του πορευεσθαι εις ιερουσαλημ Mark 16:19, Acts 1:2, 1 Tim 3:16
52 και απεστειλεν αγγελους προ προσωπου αυτου και πορευθεντες εισηλθον εις κωμην σαμαριτωνα σαμαρειτωντσβ ωςα ωστετσβ ετοιμασαι αυτω 
53 και ουκ εδεξαντο αυτον οτι το προσωπον αυτου ην πορευομενον εις ιερουσαλημ John 4:9
54 ιδοντες δε οι μαθηται αυτουτσβ ιακωβος και ιωαννης ειπανα ειποντσβ κυριε θελεις ειπωμεν πυρ καταβηναι απο του ουρανου και αναλωσαι αυτους ωςτσβ καιτσβ ηλιαςτσβ εποιησεντσβ 2 Kin 1:10, 2 Kin 1:12
55 στραφεις δε επετιμησεν αυτοις [καιβ καιτσ ειπεντσβ ουκτσβ οιδατετσβ οιουτσβ πνευματοςτσβ εστετσβ υμεις]β υμειςτσ 
56 [οβ οτσ γαρτσβ υιοςτσβ τουτσβ ανθρωπουτσβ ουκτσβ ηλθεντσβ ψυχαςτσβ ανθρωπωντσβ απολεσαιτσβ αλλατσβ σωσαι]β σωσαιτσ και επορευθησαν εις ετεραν κωμην John 3:17, John 12:47
57 καια εγενετοτσβ δετσβ πορευομενων αυτων εν τη οδω ειπεν τις προς αυτον ακολουθησω σοι οπου εανα αντσβ απερχη κυριετσβ Matt 8:19
58 και ειπεν αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει που την κεφαλην κλινη 
59 ειπεν δε προς ετερον ακολουθει μοι ο δε ειπεν [κυριε]α κυριετσβ επιτρεψον μοι απελθοντι πρωτον θαψαι τον πατερα μου Matt 8:21
60 ειπεν δε αυτω οτσβ ιησουςτσβ αφες τους νεκρους θαψαι τους εαυτων νεκρους συ δε απελθων διαγγελλε την βασιλειαν του θεου Matt 8:22
61 ειπεν δε και ετερος ακολουθησω σοι κυριε πρωτον δε επιτρεψον μοι αποταξασθαι τοις εις τον οικον μου 1 Kin 19:20
62 ειπεν δε [προςα προςτσ αυτον]α αυτοντσ ο ιησους προςβ αυτονβ ουδεις επιβαλων την χειρα αυτουτσβ επ αροτρον και βλεπων εις τα οπισω ευθετος εστιν τηα βασιλειαα ειςτσβ τηντσβ βασιλειαντσβ του θεου Prov 26:11, Phil 3:14, Heb 6:5, 2 Pet 2:20


Text in MS Word document format Other texts: Vamvas Νestle Polytonic Nestle