Language
 Γλώσσα  
 Greek New Testament
 with Variants more 
 Book   Chapter   Font
 size 

1 κατ εκεινον δε τον καιρον επεβαλεν ηρωδης ο βασιλευς τας χειρας κακωσαι τινας των απο της εκκλησιας 
2 ανειλεν δε ιακωβον τον αδελφον ιωαννου μαχαιρηα μαχαιρατσβ Matt 4:21
3 καιτσβ ιδων δεα οτι αρεστον εστιν τοις ιουδαιοις προσεθετο συλλαβειν και πετρον ησαν δε [αι]α αιβ ημεραι των αζυμων 
4 ον και πιασας εθετο εις φυλακην παραδους τεσσαρσιν τετραδιοις στρατιωτων φυλασσειν αυτον βουλομενος μετα το πασχα αναγαγειν αυτον τω λαω John 21:18
5 ο μεν ουν πετρος ετηρειτο εν τη φυλακη προσευχη δε ην εκτενωςα εκτενηςτσβ γινομενη υπο της εκκλησιας προς τον θεον περια υπερτσβ αυτου 
6 οτε δε ημελλενα προαγαγεινα εμελλεντσβ αυτον προαγειντσβ ο ηρωδης τη νυκτι εκεινη ην ο πετρος κοιμωμενος μεταξυ δυο στρατιωτων δεδεμενος αλυσεσιν δυσιν φυλακες τε προ της θυρας ετηρουν την φυλακην 
7 και ιδου αγγελος κυριου επεστη και φως ελαμψεν εν τω οικηματι παταξας δε την πλευραν του πετρου ηγειρεν αυτον λεγων αναστα εν ταχει και εξεπεσανα εξεπεσοντσβ αυτου αι αλυσεις εκ των χειρων Acts 5:19, Acts 16:26
8 ειπεν δεα τετσβ ο αγγελος προς αυτον ζωσαια περιζωσαιτσβ και υποδησαι τα σανδαλια σου εποιησεν δε ουτως και λεγει αυτω περιβαλου το ιματιον σου και ακολουθει μοι 
9 και εξελθων ηκολουθει αυτωτσβ και ουκ ηδει οτι αληθες εστιν το γινομενον δια του αγγελου εδοκει δε οραμα βλεπειν 
10 διελθοντες δε πρωτην φυλακην και δευτεραν ηλθανα ηλθοντσβ επι την πυλην την σιδηραν την φερουσαν εις την πολιν ητις αυτοματη ηνοιγηα ηνοιχθητσβ αυτοις και εξελθοντες προηλθον ρυμην μιαν και ευθεως απεστη ο αγγελος απ αυτου Acts 16:26
11 και ο πετρος γενομενοςτσβ εν εαυτω γενομενοςα ειπεν νυν οιδα αληθως οτι εξαπεστειλεν [ο]α κυριος τον αγγελον αυτου και εξειλατοα εξειλετοτσβ με εκ χειρος ηρωδου και πασης της προσδοκιας του λαου των ιουδαιων Dan 6:22
12 συνιδων τε ηλθεν επι την οικιαν τηςα μαριας της μητρος ιωαννου του επικαλουμενου μαρκου ου ησαν ικανοι συνηθροισμενοι και προσευχομενοι Acts 4:23
13 κρουσαντος δε αυτουα τουτσβ πετρουτσβ την θυραν του πυλωνος προσηλθεν παιδισκη υπακουσαι ονοματι ροδη 
14 και επιγνουσα την φωνην του πετρου απο της χαρας ουκ ηνοιξεν τον πυλωνα εισδραμουσα δε απηγγειλεν εσταναι τον πετρον προ του πυλωνος 
15 οι δε προς αυτην ειπανα ειποντσβ μαινη η δε διισχυριζετο ουτως εχειν οι δεαβ δτσ ελεγον ο αγγελος αυτουτσβ εστιν αυτουα 
16 ο δε πετρος επεμενεν κρουων ανοιξαντες δε ειδανα ειδοντσβ αυτον και εξεστησαν 
17 κατασεισας δε αυτοις τη χειρι σιγαν διηγησατο [αυτοις]α αυτοιςτσβ πως ο κυριος αυτον εξηγαγεν εκ της φυλακης ειπεν τεα δετσβ απαγγειλατε ιακωβω και τοις αδελφοις ταυτα και εξελθων επορευθη εις ετερον τοπον Acts 13:16, Acts 19:33, Acts 21:40
18 γενομενης δε ημερας ην ταραχος ουκ ολιγος εν τοις στρατιωταις τι αρα ο πετρος εγενετο 
19 ηρωδης δε επιζητησας αυτον και μη ευρων ανακρινας τους φυλακας εκελευσεν απαχθηναι και κατελθων απο της ιουδαιας εις τηντσβ καισαρειαν διετριβεν 
20 ην δε οτσβ ηρωδηςτσβ θυμομαχων τυριοις και σιδωνιοις ομοθυμαδον δε παρησαν προς αυτον και πεισαντες βλαστον τον επι του κοιτωνος του βασιλεως ητουντο ειρηνην δια το τρεφεσθαι αυτων την χωραν απο της βασιλικης 
21 τακτη δε ημερα ο ηρωδης ενδυσαμενος εσθητα βασιλικην [και]α καιτσβ καθισας επι του βηματος εδημηγορει προς αυτους 
22 ο δε δημος επεφωνει θεουατσ φωνη θεουβ και ουκ ανθρωπου 
23 παραχρημα δε επαταξεν αυτον αγγελος κυριου ανθ ων ουκ εδωκεν τηνατσ δοξαν τω θεω και γενομενος σκωληκοβρωτος εξεψυξεν 
24 ο δε λογος του θεου ηυξανεν και επληθυνετο Isa 55:11, Acts 6:7
25 βαρναβας δε και σαυλος υπεστρεψαν ειςαβ εξτσ ιερουσαλημ πληρωσαντες την διακονιαν συμπαραλαβοντες καιτσβ ιωαννην τον επικληθεντα μαρκον 


Text in MS Word document format Other texts: Vamvas Νestle Polytonic Nestle