Language
 Γλώσσα  
 Greek New Testament
 with Variants more 
 Book   Chapter   Font
 size 

1 πετρος αποστολος ιησου χριστου εκλεκτοις παρεπιδημοις διασπορας ποντου γαλατιας καππαδοκιας ασιας και βιθυνιας Ja 1:1
2 κατα προγνωσιν θεου πατρος εν αγιασμω πνευματος εις υπακοην και ραντισμον αιματος ιησου χριστου χαρις υμιν και ειρηνη πληθυνθειη Heb 12:24, Rom 1:7, 1 Cor 1:3, Gal 1:3, Eph 1:2, 2 Pet 1:2, Jude 1:2
3 ευλογητος ο θεος και πατηρ του κυριου ημων ιησου χριστου ο κατα το πολυ αυτου ελεος αναγεννησας ημας εις ελπιδα ζωσαν δι αναστασεως ιησου χριστου εκ νεκρων 2 Cor 1:3, Eph 1:3, Rom 6:23, Ja 1:18, 1 Cor 15:20
4 εις κληρονομιαν αφθαρτον και αμιαντον και αμαραντον τετηρημενην εν ουρανοις εις υμαςαβσ ημαςτ Col 1:5, 2 Tim 1:12
5 τους εν δυναμει θεου φρουρουμενους δια πιστεως εις σωτηριαν ετοιμην αποκαλυφθηναι εν καιρω εσχατω 
6 εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι ει δεον [εστιν]α εστιντσβ λυπηθεντες εν ποικιλοις πειρασμοις Rom 5:3, Ja 1:2, Heb 10:37, 1 Pet 5:10
7 ινα το δοκιμιον υμων της πιστεως πολυτιμοτερονα πολυτσβ τιμιωτεροντσβ χρυσιου του απολλυμενου δια πυρος δε δοκιμαζομενου ευρεθη εις επαινον και τιμηντσβ καιτσβ ειςβ δοξαν καια τιμηνα εν αποκαλυψει ιησου χριστου Isa 48:10, 1 Cor 3:13, Ja 1:3, 1 Pet 4:12
8 ον ουκ ιδοντεςασ ειδοτεςβτ αγαπατε εις ον αρτι μη ορωντες πιστευοντες δε αγαλλιασθε χαρα ανεκλαλητω και δεδοξασμενη John 20:29
9 κομιζομενοι το τελος της πιστεως [υμων]α υμωντσβ σωτηριαν ψυχων 
10 περι ης σωτηριας εξεζητησαν και εξηραυνησανα εξηρευνησαντσβ προφηται οι περι της εις υμας χαριτος προφητευσαντες Gen 49:10, Dan 2:44, Hag 2:7, Zech 6:12
11 εραυνωντεςα ερευνωντεςτσβ εις τινα η ποιον καιρον εδηλου το εν αυτοις πνευμα χριστου προμαρτυρομενον τα εις χριστον παθηματα και τας μετα ταυτα δοξας Dan 9:24, Psa 22:6, Isa 53:3
12 οις απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοις υμιναβ ημιντσ δε διηκονουν αυτα α νυν ανηγγελη υμιν δια των ευαγγελισαμενων υμας [εν]α εντσβ πνευματι αγιω αποσταλεντι απ ουρανου εις α επιθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι Acts 2:4, Eph 3:10
13 διο αναζωσαμενοι τας οσφυας της διανοιας υμων νηφοντες τελειως ελπισατε επι την φερομενην υμιν χαριν εν αποκαλυψει ιησου χριστου Luke 12:35, Eph 6:14
14 ως τεκνα υπακοης μη συσχηματιζομενοι ταις προτερον εν τη αγνοια υμων επιθυμιαις 
15 αλλα κατα τον καλεσαντα υμας αγιον και αυτοι αγιοι εν παση αναστροφη γενηθητε Luke 1:75
16 διοτι γεγραπται [οτι]α αγιοι εσεσθεα γινεσθεβ γενεσθετσ οτι εγω αγιος [ειμι]α ειμιτσβ Lev 11:44, Lev 19:2, Lev 20:7
17 και ει πατερα επικαλεισθε τον απροσωπολημπτωςαβ απροσωποληπτωςτσ κρινοντα κατα το εκαστου εργον εν φοβω τον της παροικιας υμων χρονον αναστραφητε Deut 10:17, 2 Chr 19:7, Job 34:19, Acts 10:34, Rom 2:11, Gal 2:6, Eph 6:9, Col 3:25
18 ειδοτες οτι ου φθαρτοις αργυριω η χρυσιω ελυτρωθητε εκ της ματαιας υμων αναστροφης πατροπαραδοτου 1 Cor 6:20, 1 Cor 7:23
19 αλλα τιμιω αιματι ως αμνου αμωμου και ασπιλου χριστου Acts 20:28, Heb 9:12, Rev 1:5
20 προεγνωσμενου μεν προ καταβολης κοσμου φανερωθεντος δε επ εσχατουα εσχατωντσβ των χρονων δι υμας Rom 16:25, Eph 1:9, Eph 3:9, Col 1:26, 2 Tim 1:9, Tit 1:2
21 τους δι αυτου πιστουςα πιστευονταςτσβ εις θεον τον εγειραντα αυτον εκ νεκρων και δοξαν αυτω δοντα ωστε την πιστιν υμων και ελπιδα ειναι εις θεον Acts 2:33, Phil 2:9
22 τας ψυχας υμων ηγνικοτες εν τη υπακοη της αληθειας διατσβ πνευματοςτσβ εις φιλαδελφιαν ανυποκριτον εκ [καθαρας]α καθαραςτσβ καρδιας αλληλους αγαπησατε εκτενως Rom 12:10, Eph 4:3, Heb 13:1, 1 Pet 2:17
23 αναγεγεννημενοι ουκ εκ σπορας φθαρτης αλλα αφθαρτου δια λογου ζωντος θεου και μενοντος ειςτσβ τοντσβ αιωνατσβ Ja 1:18, 1 John 3:9
24 διοτι πασα σαρξ ως χορτος και πασα δοξα αυτηςα ανθρωπουτσβ ως ανθος χορτου εξηρανθη ο χορτος και το ανθος αυτουτσβ εξεπεσεν Isa 40:6, 1 Cor 7:31, Ja 1:10, Ja 4:14, 1 John 2:17
25 το δε ρημα κυριου μενει εις τον αιωνα τουτο δε εστιν το ρημα το ευαγγελισθεν εις υμας 


Text in MS Word document format Other texts: Vamvas Νestle Polytonic Nestle