Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
α  α  Ματ. 11:4, Ματ. 13:4, Ματ. 13:17, Ματ. 13:17, Ματ. 21:15, Μάρ. 1:44, Μάρ. 7:4, Μάρ. 9:9, Μάρ. 11:23, Μάρ. 13:37, Λουκ. 6:46, Λουκ. 7:22, Λουκ. 10:23, Λουκ. 10:24, Λουκ. 10:24, Λουκ. 12:12, Λουκ. 12:20, Λουκ. 21:6, Λουκ. 24:1, Ιωάνν. 2:23, Ιωάνν. 3:2, Ιωάνν. 4:45, Ιωάνν. 5:19, Ιωάνν. 5:20, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 5:36, Ιωάνν. 6:2, Ιωάνν. 6:13, Ιωάνν. 6:63, Ιωάνν. 7:3, Ιωάνν. 8:26, Ιωάνν. 10:6, Ιωάνν. 10:16, Ιωάνν. 10:25, Ιωάνν. 11:45, Ιωάνν. 11:46, Ιωάνν. 12:50, Ιωάνν. 14:10, Ιωάνν. 14:12, Ιωάνν. 14:26, Ιωάνν. 15:15, Ιωάνν. 15:24, Ιωάνν. 17:8, Ιωάνν. 18:21, Ιωάνν. 20:30, Πράξ. 3:18, Πράξ. 4:20, Πράξ. 6:14, Πράξ. 8:6, Πράξ. 8:30, Πράξ. 10:15, Πράξ. 11:9, Πράξ. 16:21, Πράξ. 25:7, Πράξ. 28:22, Ρωμ. 9:23, Α'Κορ. 2:9, Α'Κορ. 2:9, Α'Κορ. 2:13, Α'Κορ. 10:20, Α'Κορ. 12:23, Α'Κορ. 14:37, Β'Κορ. 1:13, Β'Κορ. 1:17, Β'Κορ. 5:10, Β'Κορ. 12:4, Γαλ. 1:20, Γαλ. 2:18, Γαλ. 5:17, Γαλ. 5:21, Φιλ. 4:9, Κολ. 2:17, Κολ. 2:18, Κολ. 2:22, Κολ. 3:6, Β'Θεσσ. 3:4, Α'Τιμ. 1:7, Α'Τιμ. 4:3, Β'Τιμ. 2:2, Β'Τιμ. 2:7, Β'Τιμ. 2:20, Β'Τιμ. 2:20, Τίτ. 1:11, Τίτ. 2:1, Εβρ. 2:13, Α'Πέτρ. 1:12, Α'Πέτρ. 1:12, Β'Πέτρ. 3:16, Α'Ιωάνν. 5:15, Β'Ιωάνν. 1:8, 1:10, Αποκ. 1:1, Αποκ. 1:4, Αποκ. 1:8, Αποκ. 1:11, Αποκ. 1:19, Αποκ. 1:19, Αποκ. 1:19, Αποκ. 2:6, Αποκ. 2:10, Αποκ. 3:2, Αποκ. 3:4, Αποκ. 4:1, Αποκ. 5:13, Αποκ. 9:20, Αποκ. 10:4, Αποκ. 13:14, Αποκ. 17:12, Αποκ. 17:15, Αποκ. 17:16, Αποκ. 21:6, Αποκ. 21:12, Αποκ. 22:6, Αποκ. 22:13 
Ααρων  ααρων  Λουκ. 1:5, Πράξ. 7:40, Εβρ. 5:4, Εβρ. 7:11, Εβρ. 9:4 
Αβαδδων  αβαδδων  Αποκ. 9:11 
αβαρης  αβαρη  Β'Κορ. 11:9 
Αββα  αββα  Μάρ. 14:36, Ρωμ. 8:15, Γαλ. 4:6 
Αβελ  αβελ  Ματ. 23:35, Λουκ. 11:51, Εβρ. 11:4, Εβρ. 12:24 
Αβια  αβια  Ματ. 1:7, Ματ. 1:7, Λουκ. 1:5 
Αβιαθαρ  αβιαθαρ  Μάρ. 2:26 
Αβιληνη  αβιληνης  Λουκ. 3:1 
10  Αβιουδ  αβιουδ  Ματ. 1:13, Ματ. 1:13 
11  Αβρααμ  αβρααμ  Ματ. 1:1, Ματ. 1:2, Ματ. 1:17, Ματ. 3:9, Ματ. 3:9, Ματ. 8:11, Ματ. 22:32, Μάρ. 12:26, Λουκ. 1:55, Λουκ. 1:73, Λουκ. 3:8, Λουκ. 3:8, Λουκ. 3:34, Λουκ. 13:16, Λουκ. 13:28, Λουκ. 16:22, Λουκ. 16:23, Λουκ. 16:24, Λουκ. 16:25, Λουκ. 16:29, Λουκ. 16:30, Λουκ. 19:9, Λουκ. 20:37, Ιωάνν. 8:33, Ιωάνν. 8:37, Ιωάνν. 8:39, Ιωάνν. 8:39, Ιωάνν. 8:39, Ιωάνν. 8:40, Ιωάνν. 8:52, Ιωάνν. 8:53, Ιωάνν. 8:56, Ιωάνν. 8:57, Ιωάνν. 8:58, Πράξ. 3:13, Πράξ. 3:25, Πράξ. 7:2, Πράξ. 7:16, Πράξ. 7:17, Πράξ. 7:32, Πράξ. 13:26, Ρωμ. 4:1, Ρωμ. 4:2, Ρωμ. 4:3, Ρωμ. 4:9, Ρωμ. 4:12, Ρωμ. 4:13, Ρωμ. 4:16, Ρωμ. 9:7, Ρωμ. 11:1, Β'Κορ. 11:22, Γαλ. 3:6, Γαλ. 3:7, Γαλ. 3:8, Γαλ. 3:9, Γαλ. 3:14, Γαλ. 3:16, Γαλ. 3:18, Γαλ. 3:29, Γαλ. 4:22, Εβρ. 2:16, Εβρ. 6:13, Εβρ. 7:1, Εβρ. 7:2, Εβρ. 7:4, Εβρ. 7:5, Εβρ. 7:6, Εβρ. 7:9, Εβρ. 11:8, Εβρ. 11:17, Ιάκ. 2:21, Ιάκ. 2:23, Α'Πέτρ. 3:6 
12  αβυσσος  αβυσσον  Λουκ. 8:31, Ρωμ. 10:7, Αποκ. 20:3 
12  αβυσσος  αβυσσου  Αποκ. 9:1, Αποκ. 9:2, Αποκ. 9:11, Αποκ. 11:7, Αποκ. 17:8, Αποκ. 20:1 
13  Αγαβος  αγαβος  Πράξ. 11:28, Πράξ. 21:10 
14  αγαθοεργεω  αγαθοεργειν  Α'Τιμ. 6:18 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιειτε  Λουκ. 6:35 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιησαι  Μάρ. 3:4, Λουκ. 6:9 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιητε  Λουκ. 6:33 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιουντας  Λουκ. 6:33, Α'Πέτρ. 2:15, Α'Πέτρ. 3:17 
15  αγαθοποιεω  αγαθοποιουντες  Α'Πέτρ. 2:20 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11> of 868  Next Last