Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
1182  δεκατος  δεκατος  Αποκ. 21:20 
1183  δεκατοω  δεδεκατωκεν  Εβρ. 7:6 
1183  δεκατοω  δεδεκατωται  Εβρ. 7:9 
1183  δεκατοω  δεκατον  Αποκ. 11:13 
1184  δεκτος  δεκτην  Φιλ. 4:18 
1184  δεκτος  δεκτον  Λουκ. 4:19 
1184  δεκτος  δεκτος  Λουκ. 4:24, Πράξ. 10:35 
1184  δεκτος  δεκτω  Β'Κορ. 6:2 
1185  δελεαζω  δελεαζομενος  Ιάκ. 1:14 
1185  δελεαζω  δελεαζοντες  Β'Πέτρ. 2:14 
1185  δελεαζω  δελεαζουσιν  Β'Πέτρ. 2:18 
1186  δενδρον  δενδρα  Μάρ. 8:24, Λουκ. 21:29, Ιουδ. 1:12, Αποκ. 7:3 
1186  δενδρον  δενδρον  Ματ. 3:10, Ματ. 7:17, Ματ. 7:17, Ματ. 7:18, Ματ. 7:18, Ματ. 7:19, Ματ. 12:33, Ματ. 12:33, Ματ. 12:33, Ματ. 13:32, Λουκ. 3:9, Λουκ. 6:43, Λουκ. 6:43, Λουκ. 6:44, Λουκ. 13:19, Αποκ. 7:1, Αποκ. 9:4 
1186  δενδρον  δενδρων  Ματ. 3:10, Ματ. 21:8, Μάρ. 11:8, Λουκ. 3:9, Αποκ. 8:7 
1187  δεξιολαβος  δεξιολαβους  Πράξ. 23:23 
1188  δεξιος  δεξιαν  Ματ. 5:39, Ματ. 27:29, Αποκ. 1:17, Αποκ. 5:1 
1188  δεξιος  δεξιας  Πράξ. 3:7, Γαλ. 2:9, Αποκ. 1:20, Αποκ. 5:7, Αποκ. 13:16 
1188  δεξιος  δεξια  Ματ. 5:30, Ματ. 6:3, Λουκ. 6:6, Ιωάνν. 21:6, Πράξ. 2:33, Πράξ. 5:31, Ρωμ. 8:34, Εφεσ. 1:20, Κολ. 3:1, Εβρ. 1:3, Εβρ. 8:1, Εβρ. 10:12, Εβρ. 12:2, Α'Πέτρ. 3:22, Αποκ. 1:16, Αποκ. 2:1 
1188  δεξιος  δεξιοις  Μάρ. 16:5 
1188  δεξιος  δεξιον  Λουκ. 22:50, Ιωάνν. 18:10, Αποκ. 10:2 
1188  δεξιος  δεξιος  Ματ. 5:29 
1188  δεξιος  δεξιων  Ματ. 20:21, Ματ. 20:23, Ματ. 22:44, Ματ. 25:33, Ματ. 25:34, Ματ. 26:64, Ματ. 27:38, Μάρ. 10:37, Μάρ. 10:40, Μάρ. 12:36, Μάρ. 14:62, Μάρ. 15:27, Μάρ. 16:19, Λουκ. 1:11, Λουκ. 20:42, Λουκ. 22:69, Λουκ. 23:33, Πράξ. 2:25, Πράξ. 2:34, Πράξ. 7:55, Πράξ. 7:56, Β'Κορ. 6:7, Εβρ. 1:13 
1189  δεομαι  δεηθεντων  Πράξ. 4:31 
1189  δεομαι  δεηθητε  Ματ. 9:38, Λουκ. 10:2, Πράξ. 8:24 
1189  δεομαι  δεηθητι  Πράξ. 8:22 
1189  δεομαι  δεομαι  Λουκ. 8:28, Λουκ. 9:38, Πράξ. 8:34, Πράξ. 21:39, Πράξ. 26:3, Β'Κορ. 10:2, Γαλ. 4:12 
1189  δεομαι  δεομεθα  Β'Κορ. 5:20 
1189  δεομαι  δεομενοι  Λουκ. 21:36, Β'Κορ. 8:4, Α'Θεσσ. 3:10 
1189  δεομαι  δεομενος  Πράξ. 10:2, Ρωμ. 1:10 
1190  Δερβαιος  δερβαιος  Πράξ. 20:4 
1191  Δερβη  δερβην  Πράξ. 14:6, Πράξ. 14:20, Πράξ. 16:1 
1192  δερμα  δερμασιν  Εβρ. 11:37 
1193  δερματινος  δερματινην  Ματ. 3:4, Μάρ. 1:6 
1194  δερω  δαρησεσθε  Μάρ. 13:9 
1194  δερω  δαρησεται  Λουκ. 12:47, Λουκ. 12:48 
1194  δερω  δειραντες  Λουκ. 20:10, Λουκ. 20:11, Πράξ. 5:40, Πράξ. 16:37 
1194  δερω  δερεις  Ιωάνν. 18:23 
1194  δερω  δερει  Β'Κορ. 11:20 
1194  δερω  δεροντες  Μάρ. 12:5, Λουκ. 22:63 
1194  δερω  δερων  Πράξ. 22:19, Α'Κορ. 9:26 
1195  δεσμευω  δεσμευουσιν  Ματ. 23:4 
1195  δεσμευω  δεσμευων  Πράξ. 22:4 
1197  δεσμη  δεσμας  Ματ. 13:30 
1197  δεσμη  δεσμα  Λουκ. 8:29, Πράξ. 16:26, Πράξ. 20:23 
1198  δεσμιος  δεσμιοι  Πράξ. 16:25 
1198  δεσμιος  δεσμιον  Ματ. 27:15, Ματ. 27:16, Μάρ. 15:6, Πράξ. 25:27, Β'Τιμ. 1:8 
1198  δεσμιος  δεσμιος  Πράξ. 23:18, Πράξ. 25:14, Πράξ. 28:17, Εφεσ. 3:1, Εφεσ. 4:1, Φιλήμ. 1:1, Φιλήμ. 1:9 
1198  δεσμιος  δεσμιους  Πράξ. 16:27, Πράξ. 28:16 
1198  δεσμιος  δεσμιων  Εβρ. 13:3 
1199  δεσμον  δεσμοις  Φιλ. 1:7, Φιλ. 1:14, Φιλ. 1:16, Φιλήμ. 1:10, Φιλήμ. 1:13, Εβρ. 10:34, Ιουδ. 1:6 
1199  δεσμον  δεσμος  Μάρ. 7:35 
1199  δεσμον  δεσμους  Φιλ. 1:13 
1199  δεσμον  δεσμου  Λουκ. 13:16 
1199  δεσμον  δεσμων  Πράξ. 22:30, Πράξ. 23:29, Πράξ. 26:29, Πράξ. 26:31, Κολ. 4:18, Β'Τιμ. 2:9, Εβρ. 11:36 
1200  δεσμοφυλαξ  δεσμοφυλακι  Πράξ. 16:23 
1200  δεσμοφυλαξ  δεσμοφυλαξ  Πράξ. 16:27, Πράξ. 16:36 
1201  δεσμωτηριον  δεσμωτηριον  Πράξ. 5:21, Πράξ. 5:23 
1201  δεσμωτηριον  δεσμωτηριου  Πράξ. 16:26 
1201  δεσμωτηριον  δεσμωτηριω  Ματ. 11:2 
1202  δεσμωτης  δεσμωτας  Πράξ. 27:1, Πράξ. 27:42 
1203  δεσποτης  δεσποταις  Τίτ. 2:9, Α'Πέτρ. 2:18 
1203  δεσποτης  δεσποτας  Α'Τιμ. 6:1, Α'Τιμ. 6:2 
1203  δεσποτης  δεσποτα  Λουκ. 2:29, Πράξ. 4:24 
1203  δεσποτης  δεσποτην  Β'Πέτρ. 2:1, Ιουδ. 1:4 
1203  δεσποτης  δεσποτης  Αποκ. 6:10 
1203  δεσποτης  δεσποτη  Β'Τιμ. 2:21 
1204  δευρο  δευρο  Ματ. 19:21, Μάρ. 10:21, Λουκ. 18:22, Ιωάνν. 11:43, Πράξ. 7:3, Πράξ. 7:34, Ρωμ. 1:13, Αποκ. 17:1, Αποκ. 21:9 
1205  δευτε  δευτε  Ματ. 4:19, Ματ. 11:28, Ματ. 21:38, Ματ. 22:4, Ματ. 25:34, Ματ. 28:6, Μάρ. 1:17, Μάρ. 6:31, Μάρ. 12:7, Λουκ. 20:14, Ιωάνν. 4:29, Ιωάνν. 21:12, Αποκ. 19:17 
1206  δευτεραιος  δευτεραιοι  Πράξ. 28:13 
1207  δευτεροπρωτος  δευτεροπρωτω  Λουκ. 6:1 
1208  δευτερος  δευτεραν  Πράξ. 12:10, Β'Κορ. 1:15, Τίτ. 3:10, Εβρ. 9:7, Β'Πέτρ. 3:1, Αποκ. 6:3 
1208  δευτερος  δευτερας  Εβρ. 8:7 
1208  δευτερος  δευτερα  Ματ. 22:39, Μάρ. 12:31, Λουκ. 12:38, Β'Κορ. 13:14, Β'Θεσσ. 3:18, Β'Τιμ. 4:22, Αποκ. 11:14 
1208  δευτερος  δευτερον  Ιωάνν. 3:4, Ιωάνν. 4:54, Ιωάνν. 21:16, Α'Κορ. 12:28, Β'Κορ. 13:2, Εβρ. 9:3, Εβρ. 10:9, Ιουδ. 1:5, Αποκ. 4:7, Αποκ. 19:3 
1208  δευτερος  δευτερος  Ματ. 22:26, Μάρ. 12:21, Λουκ. 19:18, Λουκ. 20:30, Α'Κορ. 15:47, Αποκ. 8:8, Αποκ. 16:3, Αποκ. 20:6, Αποκ. 20:14, Αποκ. 21:8, Αποκ. 21:19 
1208  δευτερος  δευτερου  Ματ. 26:42, Μάρ. 14:72, Ιωάνν. 9:24, Πράξ. 10:15, Πράξ. 11:9, Β'Τιμ. 4:22, Εβρ. 9:28, Αποκ. 2:11, Αποκ. 6:3 
1208  δευτερος  δευτερω  Ματ. 21:30, Πράξ. 7:13, Πράξ. 13:33 
1209  δεχομαι  δεδεκται  Πράξ. 8:14 
1209  δεχομαι  δεξαι  Λουκ. 16:6, Λουκ. 16:7, Πράξ. 7:59 
1209  δεχομαι  δεξαμενη  Εβρ. 11:31 
1209  δεχομαι  δεξαμενοι  Α'Θεσσ. 1:6 
1209  δεχομαι  δεξαμενος  Λουκ. 9:11, Λουκ. 22:17, Πράξ. 22:5, Φιλ. 4:18 
1209  δεχομαι  δεξασθαι  Ματ. 11:14, Πράξ. 3:21, Β'Κορ. 6:1, Β'Κορ. 8:4 
1209  δεχομαι  δεξασθε  Β'Κορ. 11:16, Εφεσ. 6:17, Κολ. 4:10, Ιάκ. 1:21 
1209  δεχομαι  δεξηται  Ματ. 10:14, Ματ. 18:5, Μάρ. 9:37, Μάρ. 9:37, Μάρ. 10:15, Λουκ. 9:48, Λουκ. 9:48, Λουκ. 18:17 
1209  δεχομαι  δεξωνται  Μάρ. 6:11, Λουκ. 9:5, Λουκ. 16:4, Λουκ. 16:9 
1209  δεχομαι  δεχεται  Ματ. 10:40, Ματ. 10:40, Ματ. 18:5, Μάρ. 9:37, Μάρ. 9:37, Λουκ. 9:48, Λουκ. 9:48, Α'Κορ. 2:14 
1209  δεχομαι  δεχομενος  Ματ. 10:40, Ματ. 10:40, Ματ. 10:41, Ματ. 10:41 
1209  δεχομαι  δεχονται  Λουκ. 8:13 
1209  δεχομαι  δεχωνται  Λουκ. 10:8, Λουκ. 10:10 
1210  δεω  δεδεκως  Πράξ. 22:29 
1210  δεω  δεδεμαι  Κολ. 4:3 
1210  δεω  δεδεμενα  Ματ. 18:18 
1210  δεω  δεδεμενην  Ματ. 21:2 
1210  δεω  δεδεμενον  Ματ. 16:19, Μάρ. 11:2, Μάρ. 11:4, Λουκ. 19:30, Ιωάνν. 18:24, Πράξ. 10:11, Πράξ. 24:27 
1210  δεω  δεδεμενος  Μάρ. 15:7, Ιωάνν. 11:44, Πράξ. 12:6, Πράξ. 20:22 
1210  δεω  δεδεμενους  Πράξ. 9:2, Πράξ. 9:21, Πράξ. 22:5, Αποκ. 9:14 
1210  δεω  δεδεσαι  Α'Κορ. 7:27 
1210  δεω  δεδεσθαι  Μάρ. 5:4 
1210  δεω  δεδεται  Ρωμ. 7:2, Α'Κορ. 7:39, Β'Τιμ. 2:9 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 10  Next Last