Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω   Strong Number  
  Ρίζα     Λέξη στη Βίβλο     Εγγραφές ανά σελίδα       
Strong
Number
 
Ρίζα   Λέξη στη
Βίβλο
 
Παραπομπές 
1325  διδωμι  δω  Ιωάνν. 13:29, Ιωάνν. 15:16, Α'Κορ. 14:7, Α'Κορ. 14:8, Εφεσ. 4:29, Β'Τιμ. 2:25 
1326  διεγειρω  διεγειρειν  Β'Πέτρ. 1:13 
1326  διεγειρω  διεγειρουσιν  Μάρ. 4:38 
1326  διεγειρω  διεγειρω  Β'Πέτρ. 3:1 
1326  διεγειρω  διεγερθεις  Ματ. 1:24, Μάρ. 4:39 
1326  διεγειρω  διηγειραν  Λουκ. 8:24 
1326  διεγειρω  διηγειρετο  Ιωάνν. 6:18 
1327  διεξοδος  διεξοδους  Ματ. 22:9 
1328  διερμηνευτης  διερμηνευτης  Α'Κορ. 14:28 
1329  διερμηνευω  διερμηνευετω  Α'Κορ. 14:27 
1329  διερμηνευω  διερμηνευη  Α'Κορ. 14:5, Α'Κορ. 14:13 
1329  διερμηνευω  διερμηνευομενη  Πράξ. 9:36 
1329  διερμηνευω  διερμηνευουσιν  Α'Κορ. 12:30 
1329  διερμηνευω  διηρμηνευεν  Λουκ. 24:27 
1330  διερχομαι  διελευσεται  Λουκ. 2:35 
1330  διερχομαι  διεληλυθοτα  Εβρ. 4:14 
1330  διερχομαι  διελθειν  Ματ. 19:24, Πράξ. 9:38, Πράξ. 11:22, Πράξ. 18:27, Β'Κορ. 1:16 
1330  διερχομαι  διελθοντα  Πράξ. 19:1 
1330  διερχομαι  διελθοντες  Πράξ. 12:10, Πράξ. 13:6, Πράξ. 13:14, Πράξ. 14:24, Πράξ. 16:6 
1330  διερχομαι  διελθωμεν  Μάρ. 4:35, Λουκ. 2:15, Λουκ. 8:22 
1330  διερχομαι  διελθων  Λουκ. 4:30, Ιωάνν. 8:59, Πράξ. 19:21, Πράξ. 20:2 
1330  διερχομαι  διελθω  Α'Κορ. 16:5 
1330  διερχομαι  διερχεσθαι  Λουκ. 19:4, Ιωάνν. 4:4 
1330  διερχομαι  διερχεται  Ματ. 12:43, Λουκ. 11:24 
1330  διερχομαι  διερχομαι  Α'Κορ. 16:5 
1330  διερχομαι  διερχομενον  Πράξ. 9:32 
1330  διερχομαι  διερχομενος  Πράξ. 8:40, Πράξ. 17:23, Πράξ. 18:23 
1330  διερχομαι  διηλθεν  Πράξ. 10:38, Ρωμ. 5:12 
1330  διερχομαι  διηλθον  Πράξ. 8:4, Πράξ. 11:19, Πράξ. 20:25, Α'Κορ. 10:1 
1330  διερχομαι  διηρχετο  Λουκ. 5:15, Λουκ. 17:11, Λουκ. 19:1, Πράξ. 15:41 
1330  διερχομαι  διηρχοντο  Λουκ. 9:6, Πράξ. 15:3 
1331  διερωταω  διερωτησαντες  Πράξ. 10:17 
1332  διετης  διετους  Ματ. 2:16 
1333  διετια  διετιαν  Πράξ. 28:30 
1333  διετια  διετιας  Πράξ. 24:27 
1334  διηγεομαι  διηγησαντο  Μάρ. 5:16, Λουκ. 9:10 
1334  διηγεομαι  διηγησατο  Πράξ. 9:27, Πράξ. 12:17 
1334  διηγεομαι  διηγησεται  Πράξ. 8:33 
1334  διηγεομαι  διηγησωνται  Μάρ. 9:9 
1334  διηγεομαι  διηγουμενον  Εβρ. 11:32 
1334  διηγεομαι  διηγου  Λουκ. 8:39 
1335  διηγεσις  διηγησιν  Λουκ. 1:1 
1336  διηνεκες  διηνεκες  Εβρ. 7:3, Εβρ. 10:1, Εβρ. 10:12, Εβρ. 10:14 
1337  διθαλασσος  διθαλασσον  Πράξ. 27:41 
1338  διικνεομαι  διικνουμενος  Εβρ. 4:12 
1339  διιστημι  διαστασης  Λουκ. 22:59 
1339  διιστημι  διαστησαντες  Πράξ. 27:28 
1339  διιστημι  διεστη  Λουκ. 24:51 
1340  διισχυριζομαι  διισχυριζετο  Λουκ. 22:59, Πράξ. 12:15 
1341  δικαιοκρισια  δικαιοκρισιας  Ρωμ. 2:5 
1342  δικαιος  δικαιαι  Αποκ. 15:3, Αποκ. 16:7, Αποκ. 19:2 
1342  δικαιος  δικαιαν  Ιωάνν. 7:24, Β'Πέτρ. 2:8 
1342  δικαιος  δικαιας  Β'Θεσσ. 1:5 
1342  δικαιος  δικαια  Ιωάνν. 5:30, Ρωμ. 7:12, Φιλ. 4:8, Α'Ιωάνν. 3:12 
1342  δικαιος  δικαιε  Ιωάνν. 17:25 
1342  δικαιος  δικαιοις  Λουκ. 15:7 
1342  δικαιος  δικαιος  Ματ. 1:19, Λουκ. 2:25, Λουκ. 23:47, Λουκ. 23:50, Πράξ. 10:22, Ρωμ. 1:17, Ρωμ. 3:10, Γαλ. 3:11, Β'Τιμ. 4:8, Εβρ. 10:38, Εβρ. 11:4, Α'Πέτρ. 3:18, Α'Πέτρ. 4:18, Β'Πέτρ. 2:8, Α'Ιωάνν. 1:9, Α'Ιωάνν. 2:29, Α'Ιωάνν. 3:7, Α'Ιωάνν. 3:7, Αποκ. 16:5, Αποκ. 22:11 
1342  δικαιος  δικαιους  Ματ. 5:45, Ματ. 9:13, Μάρ. 2:17, Λουκ. 5:32, Λουκ. 20:20, Α'Πέτρ. 3:12 
1342  δικαιος  δικαιω  Ματ. 27:19, Α'Τιμ. 1:9 
1343  δικαιοσυνη  δικαιοσυνην  Ματ. 3:15, Ματ. 5:6, Ματ. 6:33, Πράξ. 10:35, Ρωμ. 3:5, Ρωμ. 4:3, Ρωμ. 4:5, Ρωμ. 4:6, Ρωμ. 4:9, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 4:22, Ρωμ. 6:16, Ρωμ. 8:10, Ρωμ. 9:30, Ρωμ. 9:30, Ρωμ. 9:30, Ρωμ. 10:3, Ρωμ. 10:3, Ρωμ. 10:4, Ρωμ. 10:5, Ρωμ. 10:10, Γαλ. 3:6, Φιλ. 3:6, Φιλ. 3:9, Φιλ. 3:9, Α'Τιμ. 6:11, Β'Τιμ. 2:22, Εβρ. 1:9, Εβρ. 11:33, Ιάκ. 1:20, Ιάκ. 2:23, Α'Πέτρ. 3:14, Α'Ιωάνν. 2:29, Α'Ιωάνν. 3:7, Α'Ιωάνν. 3:10 
1343  δικαιοσυνη  δικαιοσυνης  Ματ. 5:10, Ματ. 21:32, Ιωάνν. 16:8, Ιωάνν. 16:10, Πράξ. 13:10, Πράξ. 24:25, Ρωμ. 3:25, Ρωμ. 3:26, Ρωμ. 4:11, Ρωμ. 4:13, Ρωμ. 5:17, Ρωμ. 5:21, Ρωμ. 6:13, Ρωμ. 9:31, Ρωμ. 9:31, Β'Κορ. 3:9, Β'Κορ. 6:7, Β'Κορ. 9:10, Β'Κορ. 11:15, Γαλ. 5:5, Εφεσ. 6:14, Φιλ. 1:11, Β'Τιμ. 4:8, Εβρ. 5:13, Εβρ. 7:2, Εβρ. 11:7, Εβρ. 12:11, Ιάκ. 3:18, Β'Πέτρ. 2:5, Β'Πέτρ. 2:21 
1343  δικαιοσυνη  δικαιοσυνη  Ματ. 5:20, Λουκ. 1:75, Πράξ. 17:31, Ρωμ. 1:17, Ρωμ. 3:21, Ρωμ. 3:22, Ρωμ. 6:18, Ρωμ. 6:19, Ρωμ. 6:20, Ρωμ. 9:28, Ρωμ. 10:3, Ρωμ. 10:6, Ρωμ. 14:17, Α'Κορ. 1:30, Β'Κορ. 5:21, Β'Κορ. 6:14, Β'Κορ. 9:9, Γαλ. 2:21, Γαλ. 3:21, Εφεσ. 4:24, Εφεσ. 5:9, Β'Τιμ. 3:16, Τίτ. 3:5, Α'Πέτρ. 2:24, Β'Πέτρ. 1:1, Β'Πέτρ. 3:13, Αποκ. 19:11 
1344  δικαιοω  δεδικαιωμαι  Α'Κορ. 4:4 
1344  δικαιοω  δεδικαιωμενος  Λουκ. 18:14 
1344  δικαιοω  δεδικαιωται  Ρωμ. 6:7 
1344  δικαιοω  δικαιοι  Ματ. 13:17, Ματ. 13:43, Ματ. 23:28, Ματ. 25:37, Ματ. 25:46, Λουκ. 1:6, Λουκ. 18:9, Ρωμ. 2:13, Ρωμ. 5:19, Γαλ. 3:8 
1344  δικαιοω  δικαιον  Ματ. 10:41, Ματ. 20:4, Ματ. 20:7, Ματ. 23:35, Μάρ. 6:20, Λουκ. 12:57, Πράξ. 3:14, Πράξ. 4:19, Πράξ. 22:14, Ρωμ. 3:26, Εφεσ. 6:1, Φιλ. 1:7, Κολ. 4:1, Β'Θεσσ. 1:6, Τίτ. 1:8, Ιάκ. 5:6, Β'Πέτρ. 1:13, Β'Πέτρ. 2:7, Α'Ιωάνν. 2:1 
1344  δικαιοω  δικαιουμενοι  Ρωμ. 3:24 
1344  δικαιοω  δικαιουντα  Ρωμ. 3:26, Ρωμ. 4:5 
1344  δικαιοω  δικαιουντες  Λουκ. 16:15 
1344  δικαιοω  δικαιουν  Λουκ. 10:29 
1344  δικαιοω  δικαιουσθαι  Ρωμ. 3:28 
1344  δικαιοω  δικαιουσθε  Γαλ. 5:4 
1344  δικαιοω  δικαιουται  Πράξ. 13:39, Γαλ. 2:16, Γαλ. 3:11, Ιάκ. 2:24 
1344  δικαιοω  δικαιου  Ματ. 10:41, Ματ. 10:41, Ματ. 23:35, Ματ. 27:24, Πράξ. 7:52, Ρωμ. 5:7, Ιάκ. 5:16 
1344  δικαιοω  δικαιωθεντες  Ρωμ. 5:1, Ρωμ. 5:9, Τίτ. 3:7 
1344  δικαιοω  δικαιωθηναι  Πράξ. 13:39, Γαλ. 2:17 
1344  δικαιοω  δικαιωθησεται  Ρωμ. 3:20, Γαλ. 2:16 
1344  δικαιοω  δικαιωθηση  Ματ. 12:37 
1344  δικαιοω  δικαιωθησονται  Ρωμ. 2:13 
1344  δικαιοω  δικαιωθης  Ρωμ. 3:4 
1344  δικαιοω  δικαιωθητω  Αποκ. 22:11 
1344  δικαιοω  δικαιωθωμεν  Γαλ. 2:16, Γαλ. 3:24 
1344  δικαιοω  δικαιωσει  Ρωμ. 3:30 
1345  δικαιωμα  δικαιωμασιν  Λουκ. 1:6, Εβρ. 9:10 
1345  δικαιωμα  δικαιωματα  Ρωμ. 2:26, Εβρ. 9:1, Αποκ. 15:4, Αποκ. 19:8 
1345  δικαιωμα  δικαιωματος  Ρωμ. 5:18 
1345  δικαιωμα  δικαιωμα  Ρωμ. 1:32, Ρωμ. 5:16, Ρωμ. 8:4 
1346  δικαιως  δικαιων  Ματ. 13:49, Ματ. 23:29, Λουκ. 1:17, Λουκ. 14:14, Πράξ. 24:15, Ρωμ. 8:33, Εβρ. 12:23 
1346  δικαιως  δικαιως  Λουκ. 23:41, Α'Κορ. 15:34, Α'Θεσσ. 2:10, Τίτ. 2:12, Α'Πέτρ. 2:23 
1347  δικαιωσις  δικαιωσιν  Ρωμ. 4:25, Ρωμ. 5:18 
1348  δικαστης  δικαστην  Λουκ. 12:14, Πράξ. 7:27, Πράξ. 7:35 
1349  δικη  δικην  Πράξ. 25:15, Β'Θεσσ. 1:9, Ιουδ. 1:7 
1349  δικη  δικη  Πράξ. 28:4 
1350  δικτυον  δικτυα  Ματ. 4:20, Ματ. 4:21, Μάρ. 1:18, Μάρ. 1:19, Λουκ. 5:2, Λουκ. 5:4 
1350  δικτυον  δικτυον  Λουκ. 5:5, Λουκ. 5:6, Ιωάνν. 21:6, Ιωάνν. 21:8, Ιωάνν. 21:11, Ιωάνν. 21:11 
1351  διλογος  διλογους  Α'Τιμ. 3:8 
1352  διο  διο  Ματ. 27:8, Λουκ. 1:35, Λουκ. 7:7, Πράξ. 10:29, Πράξ. 13:35, Πράξ. 15:19, Πράξ. 20:26, Πράξ. 20:31, Πράξ. 24:26, Πράξ. 25:26, Πράξ. 26:3, Πράξ. 27:25, Πράξ. 27:34, Ρωμ. 1:24, Ρωμ. 2:1, Ρωμ. 4:22, Ρωμ. 13:5, Ρωμ. 15:7, Ρωμ. 15:22, Α'Κορ. 12:3, Β'Κορ. 2:8, Β'Κορ. 4:13, Β'Κορ. 4:13, Β'Κορ. 4:16, Β'Κορ. 5:9, Β'Κορ. 6:17, Β'Κορ. 12:10, Εφεσ. 2:11, Εφεσ. 3:13, Εφεσ. 4:8, Εφεσ. 4:25, Εφεσ. 5:14, Φιλ. 2:9, Α'Θεσσ. 2:18, Α'Θεσσ. 3:1, Α'Θεσσ. 5:11, Φιλήμ. 1:8, Εβρ. 3:7, Εβρ. 3:10, Εβρ. 6:1, Εβρ. 10:5, Εβρ. 11:12, Εβρ. 11:16, Εβρ. 12:12, Εβρ. 12:28, Εβρ. 13:12, Ιάκ. 1:21, Ιάκ. 4:6, Α'Πέτρ. 1:13, Α'Πέτρ. 2:6, Β'Πέτρ. 1:10, Β'Πέτρ. 1:12, Β'Πέτρ. 3:14 
1353  διοδευω  διοδευσαντες  Πράξ. 17:1 
1353  διοδευω  διωδευεν  Λουκ. 8:1 
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 10  Next Last